نظرات مشتريان:
تا كنون نظري در مورد اين كالا ارائه نگرديده است.
براي ارائه نظر خود لطفاً وارد سيستم شويد.

اسطوره‌ها

55 kr
سهراب مازندراني در مقدمه‌اي كه زير عنوان «طراوات تصوير و زبان» بر مجموعه شعر اسطوره‌ها نوشته است، بر ويژگي‌هاي بومي‌ي شعر استرگرن انگشت مي‌گذارد: «... استرگرن... شاعر سوئدي شعرها و تصاوير زيباست، در حاليكه ديگران يا هنوز متاثر از تصاوير حماسي آمريكاي لاتيني‌اند و يا شعر انتزاعي شرق، و يا هنوز هواي دوران اوج سوررآليسم را تنفس مي‌كنند.» مازندراني آنگاه در ده بخش «سايه‌هاي نوا، كلمات تصويري، شرايط»، «قطعه موسيقي، تقابل، فرار»، تم زندگي، نوسان، تعدي»، «كار روزانه، گذر زندگي»، «بوطيقا، مكالمه، شروع»، «تابستان سرخپوستي 2» روایت‌هاي فارسي‌ي شعرهاي شاعري را به دست مي‌دهد كه به حيرت جهان پرتناقض را نظاره مي‌كند؛ امروز و دوردست را: «جايي در دوردست گذشته/ ارتعاش‌هاي متضاد بود/ كتابت شده همچون نه/ مرز واژه‌اي براي اميد/ در آن هنگام نبود/ جايي در دوردست گذشته/ موسيقي بيشه‌اي به رنگ زيتون بود.» برگرفته از «سنگ» دفتر ادب و هنر شماره 10