نظرات مشتريان:
تا كنون نظري در مورد اين كالا ارائه نگرديده است.
براي ارائه نظر خود لطفاً وارد سيستم شويد.

شعر و فلسفه­‌ی هولدرلین

60 kr

كتاب با پیشدرامدی از مهدی شاد آغاز می‌شود و سپس 10 شعر از فریدریش هولدرلین با برگردان مهدی شاد آمده است. شعر چیست؟ اثر مارتین هایدگر مقاله‌ی بعدی است، مقاله‌ی بعدی از مارتین هایدگر به نام «ذات سرایش‌ هولدرلین» و در پی آن مقاله‌ی مهدی شاد تحت عنوان شعر و فلسفه‌ی هولدرلین پایان بخش این كتاب است.