نظرات مشتريان:
تا كنون نظري در مورد اين كالا ارائه نگرديده است.
براي ارائه نظر خود لطفاً وارد سيستم شويد.

مرگ یک شاعر

55 kr

مرگ یک شاعر کتابی است در صد صفحه که 12 داستان کوتاه از بهمن سقایی را دربرگرفته است. کتاب با داستانی تحت عنوان «مرگ یک شاعر» چنین آغاز می‌شود: نامش را نمی‌دانستم. شاعر بود. دیگران او را بیکاره‌ای ولگرد می‌خواندند که حتی نامی از آن خود ندارد. پسین گاهان، به سراغم می‌آمد، بی‌حرفی برای گفتن؛ در را می‌گشود. بر صندلی کنار پنجره می‌نشست، و شعری می‌خواند.»