تاراج تاریخ: گفت‌و‌گو سپیده زرین‌پناه با پرستو فروهر
شنبه ، 16 ارديبهشت 1391 ، 12:08

 

خاطره‌نویسی در میان ایرانیان، پیشینه چندان دوری ندارد. تا مقطع انقلاب در سال ۱۳۵۷ آثار منتشر شده در این نوع بسیار کم‌شمار بودند و تنها چندتن از ایرانیان نامدار، خاطرات خود را روانه بازار کتاب کرده‌ بودند.

 

در سال‌های پس از انقلاب و در پی "انسداد سیاسی" و "خروج فزاینده فعالان سیاسی و فرهنگی از کشور"، خاطره‌نویسی ایرانیان نخست در "برون مرز" و سپس در "درون مرز" رواج بیشتری پیدا کرد. در "برون مرز"، خاطره‌نویسی سران حکومت پهلوی دوم و فعالان سیاسی از چند و چون گریز از ایران و همچنین زندان‌های ایران در دهه ۶۰ و در "درون مرز"، خاطره‌نویسی سران حکومت اسلامی ازجمله آثار منتشر شده در این زمینه هستند.

 

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2012/05/120504_l41_book_foroohar_book.shtml