زیبا کرباسی

زیبا کرباسی، سال ١٣٥٣ در تبریز به دنیا آمد. او وقتی سیزده ساله بود همراه با خانوادهی خود از ایران خارج شد و در حال حاضر در انگلیس زندگی میکند. از او تا به امروز چند دفتر شعر با نام­های «کژدم در بالش»، «با ستاره­ای شکسته بر دلم»، «دریا غرق می­شود»، «جیز» و «کُلاژ» منتشر شده است. کتاب با ستاره­ای شکسته بر دلم، توسط نشر باران منتشر شده است