بیژن بیجاری

بیژن بیجاری متولد 1330 و زاده‌ی اصفهان است. وی دارای مدرک لیسانس در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی از مدرسه‌ی عالی ادبیات و زبان‌های خارجی است.
بیژن بیجاری سال‌هاست که ساکن جنوب کالیفرنیا است و آثار منتشر شده‌ی او این هایند: مجموعه داستان‌های «عرصه‌های کسالت» (انتشارات نیلوفر، 1369)، «پرگار» (نشر مرکز. 1374) و «قصّه‌های مکرر» (نشر مرکز.1380) و دو رمان به نام‌های «تماشای یک رؤیای تباه شده» (نشر مرکز.1377) و «باغ سرخ» (نشر مرکز.1377).
مجموعه داستان خانه‌ی آخر از این نویسنده توسط نشر باران منتشر شده‌است.