جواد پویان

جواد پویان داستاننویس، متولد 1335  و ساکن تهران است. تاکنون از این نویسنده بیست ویک قصه در اینترنت منتشر شده است. داستان «سپیدار و باد» در مسابقهی بنیاد صادق هدایت لوح تقدیر گرفته است.    علاوه بر این مجموعه قصه، پنج رمان دیگر هم آماده انتشار دارد به نامهای «شب جمعه ایرانی»، «شهریار مالکان»، «مرد ناتمام»، «اغوا» و «فراموشی». رمان «فراموشی» که توسط نشر باران منتشر شده است، به زندگی یک نقاش و کارگردان تئاتر ایرانی مقیم دانمارک میپردازد. او مبتلا به نوع نادری از بیماری فراموشی است که از مدخل آن، نویسنده فرصتی برای نگاه به مهاجرت در سالهای بعد از انقلاب یافته است.  او در رمانهایش، به دغدغههای نسل جوان دوران انقلاب و زندگی اجتماعی ایرانیان در چهل، پنجاه سال گذشته و زیر تاثیر انقلاب و وقایع قبل و بعد از آن میپردازد