بهرام مرادی

بهرام مرادی، داستان‌نویس، متولد ۱339 و ساکن آلمان است. از وی تا به امروز، چهار مجموعه داستان روانه‌ی بازار کتاب شده است: دو مجموعه داستان «در شکار لحظه‌ها» (۱993) و «یک بغل رز برای اسب کهر» (2000) در خارج از کشور و دو مجموعه داستان «خنده در خانه تنهایی» (۱38۱) و «مردی آن‌ور خیابان زیر درخت» (۱384) در ایران چاپ و منتشر شده است. مجموعه داستان «خنده در خانه‌ی تنهایی» در سال ۱382 برنده‌ی جایزه‌ی هوشنگ گلشیری شد.