رضا اغنمی

رضا اغنمی، داستان‌نویس و منتقد مقیم لندن است که تاکنون چندین کتاب داستان از جمله «ویرانگران» (۱990، چاپ آلمان)، آن سوی چهره‌ها (۱992، سوئد)، و دگردیسی آقای صابر (۱374، لندن) از او منتشر شده است. «کتاب‌سنج»، عنوان کتاب دیگری از او است که در آن به ۱9 اثر ادبی و سیاسی از نویسندگان مختلف پرداخته است.