جواد مجابی

جواد مجابی، متولد سال 1318 (قزوین) است. او شاعر، نقاش، محقق ادبی- هنری، روزنامهنگار، طنزپرداز و داستاننویس است. از او تا به حال دهها کتاب در زمینهی داستان، شعر، پژوهش و نقد ادبی منتشر شده است.
نشر باران از این نویسنده
، مجموعه شعر «سفرهای ملاح رویا» را به طور مشترک با انتشارات افسانه منتشر کرده است.