افسانه نجم‌آبادی
افسانه نجم‌آبادی زاده سال ۱۳۲۵خورشیدی، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه هاروارد در رشته مطالعات زنان، جنسیت و تاریخ (به ویژه مطالعات تاریخی در قرن نوزدهم میلادی در ایران) است.
نشر باران از این نویسنده دو کتاب منتشر کرده است:
«معایب‌الرجال، نوشته بی‌بی خانم استرآبادی» و «حکایت دختران قوچان