چاپ

فصلنامه باران

ترتيب بر اساس:
100 kr

فصلنامه باران شماره 28/29

شماره تازه باران و نمایشنامه‌ای از رضا دانشور شماره بیست و هشتم و بیست و نهم فصلنامه باران در سوئد که روی جلد آن با عکسی از رضا دانشور، رمان‌نویس ساکن فرانسه آراسته شده است منتشر شد.
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري: 0 stars  كل نظرات: 0

100 kr

فصلنامه باران شماره 31/30

شماره سی و سی‌و یکم فصلنامه‌ی باران با تصویری از شهلا شفیق، پژوهشگر، داستان‌نویس و فعال اجتماعی بر روی جلد به تازگی در سوئد منتشر شده است.
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري: 0 stars  كل نظرات: 0

100 kr

فصلنامه باران شماره 32/33

شماره 32 و 33 فصلنامه فرهنگی، ادبی و سیاسی «باران»، ویژه بهار و تابستان 1391 به تازگی در سوئد در 300 صفحه منتشر شده است.
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري: 0 stars  كل نظرات: 0

100 kr

فصلنامه باران شماره 34/35

شماره سی و سی‌و یکم فصلنامه‌ی باران با تصویری از داریوش کارگر، پژوهشگر، داستان‌نویس و فعال اجتماعی بر روی جلد به تازگی در سوئد منتشر شده است.
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري: 0 stars  كل نظرات: 0

100 kr

فصلنامه باران شماره 36/37

شماره 36 و 37 فصلنامه باران در سوئد منتشر شد. در این شماره در بخش «حاشیه‌ای بر اصل»، مقاله‌ای از سینا سلیم با عنوان نقد دین به عنوان ایدئولوژی سیاسی منتشر شده است.
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري: 0 stars  كل نظرات: 0

100 kr

فصلنامه باران شماره 38/39

فصل‌نامه‌ی باران، شماره‌ی 39 - 38، ویژه‌نامه‌ی صداها و سکوت‌ها، پائیز و زمستان 1392، منتشر شد. سردبیر مهمان بارانِ شماره‌ی 39 - 38 بهروز شیدا است. صفحه‌آرایی و جلدآرایی‌ی ‌‌این شماره‌ی باران توسط جهانگیر سروری صورت گرفته است.
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري: 0 stars  كل نظرات: 0

100 kr

فصلنامه باران شماره 40/41

شماره 41-40 فصلنامه باران ویژه زمستان 1393 خورشیدی (زمستان 2014/2015) زیر نظر مسعود مافان، در 224 صفحه منتشر شد. روی جلد این شماره با عکسی از ثریا ابراهیمی از نسیم خاکسار نویسنده ایرانی ساکن هلند آراسته شده است. طرح‌ها و عکس‌های داخل مجله از اکرم ابویی ن
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري: 0 stars  كل نظرات: 0

100 kr

فصلنامه باران43/42

شماره 42 و 43 فصلنامه باران منتشر شد فصلنامه «باران» شماره 42 و 43 با آثار و مطالبی از نویسندگان مختلف زیر نظر مسعود مافان در سوئد منتشر شد. فصلنامه باران هم‌چون شماره‌های پیشین با «چند نکته» مسعود مافان آغاز شده است. سپس بخش «حاشیه‌اى بر اصل»
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري: 0 stars  كل نظرات: 0