چاپ

دین و اجتماع

ترتيب بر اساس:
210 kr

مدارس فراموش شده

این کتاب در مقدمه‌ای تحت عنوان «آموزش و پرورش از دید اصلاح‌طلبان ایران در قرن نوزدهم»، به اصلاحات در ایران ازجمله اصلاحات در چگونگی آموزش و پرورش در زمان قاجاریه می‌پردازد.
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري: 0 stars  كل نظرات: 0

200 kr

بهائیان ایران

کتاب بهائیان ایران، که از مجموعه پژوهشهای تاریخی – جامعه‌شناختی ایران است توسط نشر باران در سوئد منتشر شد. این کتاب که پیشتر به‌زبان انگلیسی توسط ویراستاران: دومینیک پرویز بروکشا و سینا فاضل تحت عنوان: The Baha’is of Iran منتشر شده است به کوشش و ویراستاری
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري: 0 stars  كل نظرات: 0

570 kr

اسناد بهائیان ایران از سال ۱۳32 تا انقلاب اسلامی همراه با اسناد

این کتاب جلد پنجم از یک مجموعهء پنج جلدی اسناد مربوط به بهائیان ایران است که از دورهء قاجار تا اوایل انقلاب اسلامی را در بر می گیرد. سایر مجلدات این مجموعه به تدریج منتشر خواهد شد.
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري: 0 stars  كل نظرات: 0

350 kr

اسناد بهائیان ایران از سال ۱۳۲۰ تا پایان سال ۱۳۳۱

آیا باید چشم‌بسته به این شایعات تن داد، آن‌ها را بدون چون چرا پذیرفت و محکومیتی بر محکومیت‌های دیگر بهائیان افزود؟ یا باید به صدها و هزارها اسناد رسمی کشور رجوع کرد که تصاویری غیر از این ارائه می‌دهند و در لباس گزارش‌های رسمی داستان‌هایی غمبار از تبعیضی آ
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري: 0 stars  كل نظرات: 0

200 kr

رستاخیز پنهان

تاریخ‌نگاری ایرانی در قرن اخیر به روشی برای اثبات خود و نفی دیگران تبدیل گشته و در بسیاری از وجوه، با محمل و مایۀ دروغ‌پردازی رشد کرده و به نتیجه رسیده است...آن چه که اسف انگیز است؛ بی‌انصافی، دروغ‌پراکنی و پنهان‌کاری‌های تاریخی است
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري: 0 stars  كل نظرات: 0

360 kr

از طهران تا عکا

عنوان : از طهران تا عکا بابیان و بهائیان در اسناد دوران قاجار چاپ نخست 2016 نويسنده : امانت، عباس/ وهمن، فریدون ناشر : نشر آشکار ISBN 978-0-997669-0-7شابک قیمت: 360 کرون
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري: 0 stars  كل نظرات: 0

200 kr

صد و شصت سال مبارزه با آیین بهایی

اگر بخواهيم از دوجنبش مهم ايران از دوران قاجار تا به امروز را نام ببريم، قطعا يکی نهضت بابی و بهائی که در سال ۱۸۴۴ ظهور کرد، و ديگری نهضت مشروطيت ايران که قريب پنجاه سال بعد از ظهور بهائيت، به صورت نهضتی ملی و سياسی سر بلند کرد و خواستار مشروطيت و حکومت ق
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري: 0 stars  كل نظرات: 0